De website van de Vereniging

Sinds enige tijd is er na vele jaren trouwe dienst van de vorige website, een nieuwe gelanceerd, passend bij de tijd waarin we leven en passend bij de doelstellingen die het bestuur met haar leden heeft.
Maar de website is zeker nog niet klaar! De nieuwe structuur en nieuwe look&feel staat nu weliswaar ‘live’, maar eigenlijk begint het echte werk pas nu. Liefst met behulp van u. Dus elke vorm van kritiek, suggesties, verbeterpunten e.d. is méér dan welkom.
Stuur uw opmerkingen dan aan olivier.maroli@planet.nl Nogmaals, de website staat nog in de steigers en zal met regelmaat stap voor stap verder worden vervolmaakt, maar het begin is er!

 
 
 

Welkom bij de Vereniging van Eigenaren Noorderplassen

Onze wijk heeft een bijzonder karakter door de mooie en rustige ligging aan de zuidoever van de Noorderplassen, die aan de noord-oost zijde grenzen aan het natuurgebied de Lepelaarsplassen. Na de inpoldering zijn de Noorderplassen door zandwinning ontstaan en hebben, naast het wonen, een recreatieve en ecologische functie.

 
 

Korte geschiedenis Vereniging van Eigenaren Noorderplassen

De geschiedenis van de vereniging loopt zo ongeveer gelijk op met die van de wijk Noorderplassen. In 1992 werden de woningen in de zgn. fase 1 betrokken. Deze eerste fase bestond uit de straten Bakboord, Overstag en Stuurboord. Op 30 januari van datzelfde jaar vond de oprichting plaats van de Vereniging van Eigenaren Noorderplassen. Het lidmaatschap van die vereniging bleef aanvankelijk beperkt tot de bewoners van die drie straten.