Slide background
 

Welkom bij de Vereniging van Eigenaren Noorderplassen

Een actueel onderwerp van gesprek is de beoogde verplaatsing van Camping Waterhout naar het Schateiland nabij de klapbrug aan de Trekvogelweg. Het laatste nieuws vindt onder de rubriek ‘Nieuws’ op deze website.
Beste bezoeker, momenteel wordt er gewerkt aan een verbetering van de website, waardoor er zo nu en dan secties tijdelijk minder of niet bereikbaar kunnen zijn. Niettemin proberen wij ten minste de sectie ‘Nieuws’ zo veel mogelijk toegankelijk te houden. Dank u voor uw begrip en geduld.

 

Onze wijk heeft een bijzonder karakter door de mooie en rustige ligging aan de zuidoever van de Noorderplassen, die aan de noord-oost zijde grenzen aan het natuurgebied de Lepelaarsplassen. Na de inpoldering zijn de Noorderplassen door zandwinning ontstaan en hebben, naast het wonen, een recreatieve en ecologische functie.

 

Korte geschiedenis Vereniging van Eigenaren Noorderplassen

De geschiedenis van de vereniging loopt zo ongeveer gelijk op met die van de wijk Noorderplassen. In 1992 werden de woningen in de zgn. fase 1 betrokken. Deze eerste fase bestond uit de straten Bakboord, Overstag en Stuurboord. Op 30 januari van datzelfde jaar vond de oprichting plaats van de Vereniging van Eigenaren Noorderplassen. Het lidmaatschap van die vereniging bleef aanvankelijk beperkt tot de bewoners van die drie straten.