Nieuwsbrieven

Ongeveer 4x per jaar brengt het bestuur nieuwsbrieven uit, die u informeren over diverse zaken van belang voor u als bewoner en/of die relevant zijn voor u als lid. Deze nieuwsbrieven zijn, sinds het aantreden van het betsuur in de zomer van 2015, tot nog toe per papieren post in uw brievenbus gedaan, maar wij zijn overgaan naar een digitale verspreding per email. Daarom het verzoek om uw emailadres aan de secretaris door te geven – mocht u dat nog niet gedaan hebben. De nieuwsbrieven, evenals de verslagen/notulen van de ALV worden hoe dan ook ten alle tijde op deze website gepubliceerd.