Skip to main content

Noorderplassen

Vereniging van Eigenaren

Welkom bij de Vereniging van Eigenaren Noorderplassen

Onze wijk heeft een bijzonder karakter door de mooie en rustige ligging aan de zuidoever van de Noorderplassen, die aan de noord-oost zijde grenzen aan het natuurgebied de Lepelaarsplassen. Na de inpoldering zijn de Noorderplassen door zandwinning ontstaan en hebben, naast het wonen, een recreatieve en ecologische functie. Lees meer op: Welkom bij de Vereniging van Eigenaren Noorderplassen

Korte geschiedenis Vereniging van Eigenaren Noorderplassen

De geschiedenis van de vereniging loopt zo ongeveer gelijk op met die van de wijk Noorderplassen. In 1992 werden de woningen in de zgn. fase 1 betrokken. Deze eerste fase bestond uit de straten Bakboord, Overstag en Stuurboord. Op 30 januari van datzelfde jaar vond de oprichting plaats van de Vereniging van Eigenaren Noorderplassen. Het lidmaatschap van die vereniging bleef aanvankelijk beperkt tot de bewoners van die drie straten. Lees meer op: Korte geschiedenis Vereniging van Eigenaren Noorderplassen