Skip to main content

Welkom bij de Vereniging van Eigenaren Noorderplassen

Onze wijk heeft een bijzonder karakter door de mooie en rustige ligging aan de zuidoever van de Noorderplassen, die aan de noordzijde grenzen aan het natuurgebied de Lepelaarsplassen.

Na de inpoldering zijn de Noorderplassen door zandwinning ontstaan en hebben, naast het wonen, een recreatieve en ecologische functie.

De wijk bestaat uit acht schiereilanden met totaal 250 woningen aan het water. Dit water, tussen de huizen, is privé eigendom van de woningeigenaren die daarmee ook verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en beheer van het privéwater zoals dat in de eigendomsakte is vastgelegd. In het kort komt dit onderhoud neer op:

– het op diepte houden van de vaargeul achter het huis, die deel uitmaakt van uw eigendom;

– het vrijhouden van vuil en hinderlijke waterplanten van diezelfde vaargeul.

In 1992 is de VvEN opgericht met als primaire doelstelling het ondersteunen van de woning- en watereigenaren bij dit verplichte onderhoud en beheer.

De VvEN zorgt ervoor dat u aan uw verplichtingen kunt voldoen tegen een jaarlijkse contributie van € 100,- ongeacht de inspanning die de VvEN daarvoor moet verrichten. Ook niet leden hebben die onderhoudsverplichtingen, die de VvEN uitvoert maar zij betalen daarvoor dan de werkelijke kosten die vaak een veelvoud zijn van de jaarlijkse contributie.

De VvEN doet echter meer. In zaken van algemeen belang voor de wijk heeft het bestuur overleg met de gemeente om zeker te stellen dat gemeentelijke plannen zoveel mogelijk in lijn zijn met de belangen van de bewoners. Denk daarbij aan verbetering van de openbare ruimte in onze wijk, onderhoud van groen, bestrating en paden; gevaarlijke verkeerssituaties; straatverlichting; handhaving van de orde op de plas en in de wijk.

Nieuws en actualiteiten worden via de website bekend gemaakt. Aan elke bewoner waarvan het emailadres bekend is bij de VvEN worden berichten gestuurd als de noodzaak daarvoor is. De website beschikt over een advertentie rubriek en een prikbord ten behoeve van de leden, daarnaast vindt u informatie over de vereniging, de wijk en de omgeving.

Ten slotte belegt het bestuur tenminste één maal per jaar, meestal in april, een Algemene Ledenvergadering. De uitnodiging hiervoor wordt schriftelijk, huis aan huis, minimaal drie weken voor de datum van de ALV verspreid. Tijdens deze ALV wordt onder meer de jaarlijkse contributie vastgesteld.

U kunt zich als lid aanmelden door gebruik te maken van het inschrijfformulier