Skip to main content

Diepte vaargeul

De minimale diepte van de vaargeul is 2.40 meter. Na afronding van de werkzaamheden rond de schateiland brug is de geul op diepte gebracht. Mocht worden vastgesteld dat dit niet klopt horen wij het graag. 

Uitbesteding maaien

De maaiwerkzaamheden worden in 2020 wederom verricht door de firma Fernhout. Er wordt gewerkt met een groep "verklikkers" die per straat de stand van de plantengroei doorgeven. We proberen op basis van deze info zo goed mogelijk te plannen. Binnen ons budget kunnen we de maaiboot niet onbeperkt laten uitrukken.