Skip to main content

Regelgeving rondom de Noorderplassen

Op de plas is het gebruik van waterski’s en waterscooters verboden; de maximaal toegestane snelheid bedraagt 6 km/u. De stranden zijn uitsluitend bestemd voor zwemmen en windsurfen (voor eigen risico). Auto’s, motoren, brommers en fietsen zijn daar verboden, evenals honden en paarden. Barbequen, kamperen en kampvuur zijn evenmin toegestaan. Het is verboden een boot voor langere tijd onbeheerd achter te laten.

Overtredingen melden bij het de politie: 0900 8844 Informatie over de kwaliteit van het zwemwater is te verkrijgen bij de Zwemwatertelefoon: 0320 265 700

Sinds begin juli 2012 is er een vaargeul bebakend; binnen deze geul zijn/worden hinderlijke waterplanten verwijderd zodat deze geen overlast bezorgen. Belangrijk te weten voor met name zeilers is het volgende: Zeilboten hebben binnen de vaargeul voorrang, maar niet bij het oversteken of het vanaf een positie buiten de vaargeul de vaargeul binnen varend. Ook horen ze de stuurboord wal te houden en bij een kruisende koers 1/4 van de vaargeulbreedte voor tegemoetkomend verkeer vrij te houden.

De plas heeft een diepte tot 7 m., maar voor de vaarten richting Stad en Haven wordt ten hoogste een diepte van 1,25 m gegarandeerd. Maximale doorvaarthoogte naar Almere Haven is 2,50 m; naar en door Almere Stad is 2,25 m.

Om via het water in de stad te komen zijn er twee mogelijkheden:
– via de Beatrixsluis aan de westzijde van de plas.
– via de Hogevaart en de Leeghwatersluis.
Beide sluizen zijn zelfbedieningssluizen. Bij problemen met de zelfbedieningssluizen belt u met de gemeente, nummer 14036. Buiten kantooruren krijgt u een via een antwoordapparaat te horen welk nummer u moet bellen om de storing te melden.

De Randmeren zijn bereikbaar via de sluis in Almere Haven; het Markermeer is bereikbaar via de Zuidersluis. Voor bedieningstijden klik op de links in de rechterkolom. Voor aanwijzingen over bediening van de brug tussen de Noorderplassen en de Hogevaart, klik  op “Bediening Schateilandbrug”.