Skip to main content

Regelgeving rondom de Noorderplassen

Op de plas is het gebruik van waterski’s en waterscooters verboden; de maximaal toegestane snelheid bedraagt 6 km/u. De stranden zijn uitsluitend bestemd voor zwemmen en windsurfen (voor eigen risico). Auto’s, motoren, brommers en fietsen zijn daar verboden, evenals honden en paarden. Barbequen, kamperen en kampvuur zijn evenmin toegestaan. Het is verboden een boot voor langere tijd onbeheerd achter te laten.

Overtredingen melden bij het de politie: 0900 8844 Informatie over de kwaliteit van het zwemwater is te verkrijgen bij de Zwemwatertelefoon: 0320 265 700

Sinds begin juli 2012 is er een vaargeul bebakend; binnen deze geul zijn/worden hinderlijke waterplanten verwijderd zodat deze geen overlast bezorgen. Belangrijk te weten voor met name zeilers is het volgende: Zeilboten hebben binnen de vaargeul voorrang, maar niet bij het oversteken of het vanaf een positie buiten de vaargeul de vaargeul binnen varend. Ook horen ze de stuurboord wal te houden en bij een kruisende koers 1/4 van de vaargeulbreedte voor tegemoetkomend verkeer vrij te houden.

De plas heeft een diepte tot 7 m., maar voor de vaarten richting Stad en Haven wordt ten hoogste een diepte van 1,25 m gegarandeerd. Maximale doorvaarthoogte naar Almere Haven is 2,50 m; naar en door Almere Stad is 2,25 m.

Om via het water in de stad te komen zijn er twee mogelijkheden:
– via de Beatrixsluis aan de westzijde van de plas.
– via de Hogevaart en de Leeghwatersluis.
Beide sluizen zijn zelfbedieningssluizen. Bij problemen met de zelfbedieningssluizen belt u met de gemeente, nummer 14036. Buiten kantooruren krijgt u een via een antwoordapparaat te horen welk nummer u moet bellen om de storing te melden.

De Randmeren zijn bereikbaar via de sluis in Almere Haven; het Markermeer is bereikbaar via de Zuidersluis. Voor bedieningstijden klik op de links in de rechterkolom. Voor aanwijzingen over bediening van de brug tussen de Noorderplassen en de Hogevaart, klik  op “Bediening Schateilandbrug”.

Wijkbeheer

Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren Noorderplassen streeft ernaar 2 à 3 keer per jaar overleg met de wijkmanager van het Stadsdeel West van de gemeente Almere te houden. Echter, door regelmatige wisselingen in de gemeentelijke organisatie verlopen de contacten niet altijd even soepel.

In dit overleg worden allerlei zaken besproken die met onze wijk te maken hebben zoals o.a.:

  • (groen)onderhoud in de wijk,
  • het slibdepot, · bestaande en nieuwe bestemmingsplannen,
  • toezicht en optreden van de politie bij wangedrag op de plas en het naleven van de regels,
  • het plaatsen van drempels en wegversmalling om hard rijden tegen te gaan,
  • het plaatsen van borden en bankjes,
  • welke plannen heeft de gemeente Almere ten aanzien van onze wijk en de directe omgeving, etc. etc.

Kortom allemaal zaken die met leefbaarheid en een prettig leefklimaat binnen onze wijk te maken hebben en een algemeen belang dienen. Met de nieuwe functionaris in dienst is afgesproken dat er regelmatig gebrieft wordt over de besproken onderwerpen zodat de voortgang van de diverse projecten gewaarborgd wordt. Deze onderwerpen kunnen ook weer aan de orde komen op de algemene ledenvergadering omdat wij als bestuur bijvoorbeeld uw mening willen of uw inspraak vragen of om toegelicht dienen te worden.

Zonodig worden op de algemene ledenvergadering functionarissen van de gemeente uitgenodigd om uitleg te geven over zaken die op dat moment actueel zijn of worden. Dit kan aardige, soms heftige discussies opleveren tussen bewoners en vertegenwoordigers van de gemeente maar uiteindelijk maak het een aantal zaken duidelijk.

Heeft u als bewoner zaken die het algemene belang dienen dan kunt u die altijd kenbaar maken bij het bestuur.

Contacten:
Wijkregisseur: Mw. S.Freichmann – Tel. 14036 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Waterpolitie: Tel. 0900 88 44 (8.30-17.00)
Wijkpolitie: Tel. 0900 88 44 (9.30-17.00)
Gemeente Piket Dienst Brugstoring: Tel. 531 15 02