Skip to main content

Waterplanten

De waterplanten in onze vaarwegen zijn al enige jaren een toenemende bron van ergernis. Fernhout heeft in 2019 weer het maaiwerk verzorgd. Het gebruikmaken van 2 boten heeft goed gewerkt en ronddrijvend maaiafval was minimaal. Het bestuur is in onderhandeling met Fernhout om een en ander verder te optimaliseren. Verder wordt gewerkt aan een systeem met waterplant "spotters". We hopen hiermee te bereiken dat tijdig opdracht tot maaien gegeven kan worden. Meer info hierover volgt.

 

Waterkaart Noorderplassen